Shire ISMOL

Výhradný distribútor
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.,
Lazovná 68, 974 01 Banská Bystrica

ISMOL objednávka – vyplniť

Pri objednávke produktu BUCCOLAM je nutné, aby ste boli držiteľom aktuálneho rozhodnutia MZSR na výdaj omamných a psychotropných látok z II. a III. skupiny prílohy č. 1 zákona a poskytli ho zároveň s ISMOL objednávkou.